torstai 12. joulukuuta 2013

Osteologinen analyysi Luistarintien aineistosta valmistui

Luistarintien kaivausten yhteydessä otettiin talteen 51 luunäytettä. FT Auli Bläuer teki näytteistä osteologisen analyysin.

Suurin osa näytteistä on peräisin nisäkkäistä, yhdessä näytteessä oli pienen kalalajin nikama. Nisäkäslajeja ei näytteistä pystytty tunnistamaan, vaikkakin tutkija arvelee niiden sisältävän mm. hirven hampaita.

Seuraavaksi luunäytteet koitetaan ajoittaa.

sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Luistarintien makrofossiilianalyysi tuo uutta tietoa maanviljelyn historiasta

Vaikka joulun aika kolkuttaa jo ovelle ja kenttäarkeologien talviunivaihe lähestyy, niin tutkimusten analyysi- ja raportointivaihe etenee juuri nyt vauhdilla.  

Uusimmat analyysituokset antavat lisätietoa Luistarintien kaivausten tulosten tulkintaan 
Luistarintien kaivausten maanäytteistä on tähän mennessä tutkittu 56 maanäytettä ja tulokset ovat ylittäneet tutkijoiden odotukset. 11 näytteestä löytyi yhteensä 19 hiiltynyttä viljanjyvää, 16 kpl ohraa, 2 kpl vehnää ja yksi rukiin jyvä. Analyysin suoritti dosentti Terttu Lempiäinen Turun yliopistosta

Luistarintien arkeologiselta kaivaukselta löydetyn kuoppalieden 1 ohran (Hordeum vulgare) jyväjäänteitä. – Kuva: Mikael Kukkonen/Kasvimuseo. Tutkimusraportti.
. 
Näiden näytteiden avulla voidaan selvittää aivan uudella tavalla varsinkin Eurajokilaakson, mutta myös Satakunnan ja koko lounaisen Suomen varhaista maanviljelyn historiaa.

Luistarintien alueelta paljastuneesta pronssikautisesta liedestä on saatu useita uusia ohranäytteitä eri syvyyksiltä lieden kivien väleistä. Ajoituksien valmistuessa talven 2013-2014 aikana saadaan varmuus siitä, onko alustavien tutkimustulosten perusteella tehty tulkinta 3000 vuoden takaisesta maanviljelystä Eurajokilaaksossa oikea. 

Luistarintien kuoppaliesi. Kuva: Terttu Lempiäinen

Kasvinjyvien avulla voidaan tarkentaa Luistarintien hautojen ajoitusta


Myös useiden hautojen alimmat maakerrokset on tutkittu. Kaivausten perusteella Luistarintien alle oli jäänyt aikojen kuluessa ainakin kolmen eri aikakauden hautoja, joista nuorimpia voisi pitää keskiaikaisina. Tähän mennessä on saatu viljakasvien jäänteitä kolmesta eri haudasta. Tutkimukset jatkuvat vielä useiden hautojen osalta. Tavoitteena on, että myös hautoja saadaan ajoitettua luonnontieteellisin menetelmin. Hyvää Joulun aikaa kaikille kaivauksille mukana olleille, sekä kaikille sivuja seuraaville arkeologiasta ja menneisyydestä kiinnostuneille toivottaa 

Kari & koko muu tiimi