maanantai 2. elokuuta 2021

Tursiannotkon kylästä saadaan uutta tietoa loppukesän kaivauksilla

 Pirkkalan kunnan Pirkkalankylässä sijaitsee Tursiannotko -niminen muinaisjäännösalue.


Laajasta alueesta on tutkittu vain pieniä osia. Tutkimukset alkoivat vuonna 2012, kun Pirkkalan kunta käynnisti hankkeen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi. Kaivauksia on tehty Pirkanmaan maakuntamuseon toimesta sekä myös Helsingin yliopiston opetuskaivauksia on järjestetty kohteella. Aikaisemmin kaivaukset ovat keskittyneet pääosin kylän halki kulkevan Anian rantatien länsipuolelle. Tänä kesänä tutkitaan pelastuskaivauksin tien itäpuolella sijaitsevaa aluetta, jolle rakennetaan myöhemmin liittymätie. Näiden kaivausten myötä saadaan uutta tietoa rautakautisen kylän laajuudesta ja sijoittumisesta Tursiannotkon alueelle.


- Kaivausalueemme on noin 300 neliömetriä, kaivauksista vastaavan Muuritutkimus Oy:n arkeologi Sanni Salomaa kertoo. Kaivausalue sijaitsee pellolla aivan Anian rantatien vieressä. Alueelta kuoritaan ensin ruokamulta pois, jonka jälkeen pääsemme etenemään kulttuurikerroksiin 
Ruokamullan alla oleva kulttuurikerros on kaivausten alussa tehtyjen koekuoppien perusteella n. 15-30 cm vahvuinen. 


Aikaisemmissa Tursiannotkon kaivauksissa on löydetty merkkejä monipuolisesta viljelyksestä. Maanäytteistä on tunnistettu muun muassa ohraa ja ruista. Luunäytteiden perusteella kyläläiset ovat pitäneet kotieläiminään sikoja, vuohia, lampaita, nautoja ja kanoja. Ruokavalioon kuuluivat myös Pirkkalan seudulla helposti saatavilla ollut riista sekä läheisen Pyhäjärven kalat. 


- Tässä vaiheessa kaivauksia olemme löytäneet peltokerroksesta rautakautisesta toiminnasta kertovia saviastian paloja sekä palanutta savea, sanoo Salomaa. 

- On mahdollista, että kaivauksen pohjoisreunallakin on sijainnut rakennuksia. Varhaisimpien historiallisten karttojen perusteella tuolla kohdalla on ollut peltoa. Kylän rakenne olisi siis tutkijoiden tämän hetken tulkinnan mukaan muuttunut rautakauden jälkeen silloista tiiviimmäksi, arvelee kaivausjohtaja Kari Uotila. 
Näiden kaivausten tuloksista voidaan kuitenkin kertoa tarkemmin vasta ensi talvena, kun kenttätyövaiheessa tehdyt löydöt saadaan analysoitua, Uotila jatkaa. Kaivajat puhdistavat esiin peltokerroksen alla säilyneitä kulttuurikerroksia.


Kaivaukset jatkuvat elokuun ajan. Kaivauksilla voi vierailla arkipäivinä klo 14. Vierailijoita pyydetään odottamaan työmaa-alueen reunalla, kevyen liikenteen väylällä, kunnes arkeologit kutsuvat heitä pitemmälle. 
Kaivausalue on aivan kevyen liikenteen väylän reunassa. 
Kaivausalueen osoite: Anian rantatie 319.