keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Lähde lennolle arkeologin kanssa!”On kesäpäivä  kauan sitten Euran Kauttuan vanhassa kylässä, joka perustettiin jo ensimmäisellä vuosituhannella. Myöhemmin tätä ajanjaksoa (500 eaa.-1300 jaa.) on alettu kutsua rautakaudeksi, koska raudanvalmistustaito omaksuttiin tuolloin. Kauttuan kylä sijaitsi aivan Eurajoen rannalla ja Luistarin kalmiston liepeillä, mistä tehtyjen löytöjen perusteella on valmistettu Euran emännän puku. Kylän ja kalmiston lähellä, Pyhäjärven rannan tuntumassa, sijaitsi myös samoihin aikoihin käytössä ollut Kauttuan linnavuori."
Miten tarina jatkuu?Kulttuurien kerroksia Kauttualla  –tutkimusprojekti järjestää 5. – 9. luokkien oppilaille kirjoituskilpailun, jonka palkintona on lentotuokio Eurajokilaakson yllä.
Lennolla kartoitetaan ilmasta käsin Alasatakunnan historiaan liittyviä mahdollisia uusia muinaisjäännösalueita, sekä havainnoidaan jo tunnettuja muinaisjäännöksiä.
Lento toteutetaan huhti-toukokuun vaihteessa, ennen lehtien puhkeamista.

Kilpailutehtävänä on kirjoittaa lyhyt, vapaamuotoinen tarina Kauttuan vanhan kylän elämästä yhtenä kesäpäivänä.

Kilpailussa on kaksi sarjaa, alakouluille ja yläkouluille omansa. Kilpailuun osallistuneiden kirjoitusten joukosta valitaan kaksi tekstiä, joiden kirjoittajat pääsevät mukaan lennolle. Toinen teksti valitaan alakoulun sarjasta ja toinen yläkoulun sarjasta.

Kilpailuaika on 1.3.-12.4.2013
Kirjoituksen pituus on korkeintaan 2 liuskaa, joko käsin kirjoitettuna tai tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5)
Kirjoitukset lähetetään osoitteeseen 
Laura Puolamäki
Turun yliopisto
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
PL 124
28101 Pori
tai llpuol at utu.fi
Kirjoitusten tulee olla perillä 15.4.2013
  
Pyydämme kilpailuun osallistuvan oppilaan luokanvalvojaa kertomaan oppilaan huoltajille, että kyseessä on kirjoituskilpailu, ja varmistamaan että oppilas saa osallistua lennolle, mikäli hänen kilpailutyönsä palkitaan. Otamme toki vastaan myös sellaisia töitä, joiden tekijä ei halua tulla palkituksi.

Julkaisemme mielellämme kilpailutöitä tutkimushankkeen blogissa. Pyydämme liittämään kilpailutyön mukaan oppilaan allekirjoittaman vapaamuotoisen suostumuksen, mikäli kirjoituksen saa julkaista.
 

sunnuntai 10. helmikuuta 2013

Seminaarin antiaEurassa koulukeskuksen auditoriossa pidettiin lauantaina 2.2.2013 seminaari, jossa esiteltiin Kauttuan vanhan kylän tutkimusprojektin alkua, etenemistä vuosien varrella ja syksyn 2012 kaivausten tuloksia sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Osallistuin syksyn 2012 kaivauksiin miltei jokaisena yleisökaivauspäivänä harrastajana, ja oli todella mielenkiintoista kuulla nyt lisää projektin taustoista, tutkimusmenetelmistä, kaivaustuloksista ja suunnitelmista tulevaisuudessa. Sain houkuteltua seminaariin mukaan miehenikin, vaikka hän ei syksyllä kaivauksia katsomaan päässytkään maanviljelytyökiireiden takia.

Seminaariin oli saapunut runsaasti yleisöä ja puheensorina oli melkoinen, kun ihmiset vaihtoivat kuulumisia ennen tilaisuuden alkua. Ensimmäisessä puheenvuorossa Sirpa Wahlqvist kertoi lyhyesti Euran ja Kauttuan muinaismuistojen tutkimusten historiasta ja nykytilanteesta. Vähän kauempaa, Salosta tulleelle tämä oli hyvin mielenkiintoista taustatietoa. Tilaisuuden puheenjohtaja Leena Koivisto johdatteli hienosti yleisön keskustelemaan ja kyselemään.
Seuraavaksi saimme kuulla Kari Uotilan yhteenvetoa syksyn kaivauksista. Hän korosti koululaisten ja harrastajien merkitystä kaivausten onnistumiseen. Syksyn kaivauksilla olikin hienoa huomata, miten luontevasti projektiin osallistuneet arkeologit ottivat harrastajat, koululaiset ja päiväkotilapset kaivauksiin mukaan.

Ulla Moilanen kertoi Kauttuan pellolta löytyneistä rahoista. Varsin hämmästyttävää, miten noinkin pieneltä alueelta löytyy niin paljon rahoja ja niin monelta vuosisadalta. Tässä on varmaan vielä paljon pohdittavaa.

Hyvin mielenkiintoinen oli Mika Lavennon ja Wesa Perttolan esitys prospektointimenetelmistä. Mitä kaikkea tutkittavasta alueesta voidaankaan saada selville ennen kuin maahan todella pitää koskea!
Kahvitauolla keskustelu jatkui vilkkaana. Kaivauslöytöjä myös tarkasteltiin innokkaasti, Hanna Henttinen ja Ulla Moilanen esittelivät löytöjä ja vastasivat kysymyksiin. Itsellänikin oli monta kysymystä, vaikka näitä löytöjä olin mukana kaivamassa.

Kahvitauon jälkeen Auli Bläuer kertoi osteologin näkökulmasta muinaisista karjaeläimistä ja DNA-tutkimuksista. Hänellä oli esimerkkejä myös Kauttuan kaivauksilta löytyneistä luiden palasista. Esityksessä kerrottiin hauskoin esimerkein luututkimuksella ja DNA-tutkimuksella saavutetuista tuloksista.

Eeva Raike selvitti, mitä tietoja voidaan saada arkistomateriaalin avulla jostakin kohteesta, esimerkiksi kylästä ja sen taloista, vaikka ne olisivat jo hävinneet. Tutkittavan alueen vanhoilla kartoilla on keskeinen merkitys. Alueen vanhasta nimistöstä voi myös löytyä paljon mielenkiintoista.
Lopuksi Laura Puolamäki ja Kari Uotila loivat katsauksen projektin tulevaisuuteen. Samalla, harrastajan näkökulmasta hyvällä konseptilla olisi ilmeisesti tarkoitus jatkaa, jos vain rahoitus varmistuu.

Seminaari oli arkeologian harrastajan, ja myös mukaan houkutellun aviomiehen mielestä erittäin onnistunut. Lyhyin, tehokkain puheenvuoroin eteneminen piti mielenkiinnon koko ajan hereillä, ja sellaista tietoa, mitä kaivauksilla ei tullut esille, esiteltiin nyt sopivina, tiiviinä paketteina. Kysymyksille varattiin aikaa ja kysymyksiin vastattiin niin, että esitysrunkojen herättämät kysymykset myös saivat selventävät vastaukset. Seminaarin luennot, erityisesti prospektointimenetelmät ja arkistotutkimuksen mahdollisuudet, herättivät monia ajatuksia omankin asuinpaikkamme historian selvittämisessä.

Euran esihistorian opastuskeskus Naurava Lohikäärme oli seminaarin jälkeen avoinna seminaariväkeä varten, ja varsin moni meistä siellä kävi, hieno näyttely.

Tapaamisiin Kauttualla!
Anni Ala-Rakkola-Kara

maanantai 4. helmikuuta 2013

Kulttuurien kerroksia Kauttualla -seminaarin tunnelmia

Euran kunnan kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Wahlqvist avasi seminaarin
Vuoden 2012 kaivausten johtaja Kari Uotila Muuritutkimus ky:stä kertoi tutkimustulosten tämän hetkisestä tilanteesta

Ulla Moilanen Muuritutkimus ky:stä kertoi Kauttuan pellon rahalöydöistä.
 

Helsingin yliopiston professori Mika Lavento kertoi prospektointimenetelmistä.Prospektoinnilla tavoitellaan arkeologisten kohteiden tutkimusta koskematta kohteeseen.

MTT:n arkeo-ostelologi Auli Bläuer kertoi luututkimuksesta.  Arkeo-osteologia voi määrittää luista eläinlajin, luuelementin, iän, sukupuolen, koon ja mahdolliset sairaudet. Tietojen avulla voidaan päätellä karjanhoidon tavoitteita.
Turun yliopiston yliopisto-opettaja Eeva Raike kertoi arkistomateriaalin mahdollisuuksista kylätutkimuksessa