sunnuntai 16. lokakuuta 2016

Kalatorin kaupunkiarkeologiset kaivaukset talvitauolla

Vanhan Rauman itäosassa sijaitsevan Kalatorin ympäristössä on suoritettu arkeologisia kaivauksia kahtena vuonna alueen kunnostushankkeen yhteydessä. Tutkimukset ovat keskittyneet vanhan hautausmaan alueelle Vanhankirkonkadun alla sekä ns. Itäkadun kolmioon Vanhankirkonkadun ja Itäkadun risteyksessä, Fiilarin talon edustalla.

Itäkadun kolmiossa tutkijat havaitsivat laajan savitäytön modernien rakennekerrosten alla. Alueella on ollut kevytrakenteinen nurmialue ja sen alla olevat kerrokset ovat säilyneet melko hyvin.
Paksun ja tiiviin savitäytön kaivaminen oli vaativa työvaihe. 1800-luvun alkuun ajoitetun savitäytön alta löytyi kulttuurikerroksia, joiden arvellaan ajoittuvan viimeistään 1500-luvun alkuun, mahdollisesti varhaisemmallekin ajalle. 

Viereinen Pyhän Kolminaisuuden kirkko on rakennettu 1300- ja 1400-lukujen aikana. Kirkon ympäristö ja Itäkadun alue ovat kaupungin vanhinta seutua, ja voidaankin toivoa alimmista kulttuurikerroksista löytyvän lisävalaistusta keskiajan Rauman elämään.

Kesän 2016 löytöihin Itäkadun kolmiosta sisältyy muun muassa rahoja, joista useat ovat 1500-luvulta ja vanhimmat aivan 1500-luvun alusta. Jälkityöt kesän kaivauksiin liittyen valmistuvat Itäkadun kolmion osalta vuoden 2016 aikana ja vanhan hautausmaan osalta keväällä 2017.


Katualueilla kaivaustyöt on saatettu päätökseen. Itäkadun kolmion keskelle jäi vielä kaivamaton alue, joka  luultavasti tutkitaan kesällä 2017.  


Kansainvälisenä arkeologiapäivänä järjestetty yleisöopastus keräsi runsaasti osallistujia. Muuritutkimuksen tutkijat opastivat vierailijoita pienryhmissä kaivausalueella ja kertoivat työn etenemisestä, työmenetelmistä sekä alustavista tuloksista. 


Itäkadun kolmiosta löytyi vanha kaivo. Kaivon ympärillä oleva alue on vielä tutkimatta.


Savitäyttöä Itäkadun kolmiossa

maanantai 25. heinäkuuta 2016

Kansainvälistä arkeologian päivää vietetään tänä vuonna Raumalla 29.7.Perjantaina 29.7. vietetään kansainvälistä arkeologianpäivää
Päivän aikana järjestetään satoja arkeologisiin kohteisiin ja tutkimukseen liittyviä tapahtumia eri puolilla maailmaa. Rauma liittyy tapahtumajärjestäjien joukkoon Vanhan Rauman kaivausalueella järjestettävällä yleisöopastuksella.

Vanhan Rauman Kalatorin ja Pyhän Kolminaisuuden kirkon raunioiden lähistöllä suoritetaan laajoja kaupunkiarkeologisia kaivauksia. Tutkimuksia esitellään yleisölle opastuskierroksin 29.7. klo 10-12. Opastuskierroksia on 10-15 minuutin välein ja yhden opastuksen kesto on n. 30 minuuttia. Kierroksella pääsee tutustumaan kaupunkiarkeologisiin tutkimuksiin ja uusimpiin menetelmiin sekä saa tietoa käynnissä olevien kaivausten viimeisimmistä tuloksista.

Opastuskierrosten lähtöpaikka on Hotelli Vanhan Rauman edusta, osoitteessa Vanhankirkonkatu 26.
Opastuskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti ja opastuskierros on maksuton.
Oppaina toimivat kaivausalueella työskentelevät arkeologit ja muu tutkimushenkilökunta.
Arkeologian päivän tapahtuman järjestää Rauman kaupungin Living with Cultural Heritage –hanke ja Muuritutkimus ky.

Nurmialue, joka on ollut avoimena aukiona vuosisatojen ajan, on avattu katutöiden vuoksi ja alueella tehdään arkeologisia tutkimuksia ennen alueen rakentamista. Arkeologisissa tutkimuksissa on tullut esiin vanhojen rakennusten perustuksia ja kivijalkoja, yksi luonnonkivinen kaivo ja runsaasti 1700-1800 -luvun esineistöä. Kaivaukset etenevät kohti vanhempia kerroksia.

Arkeologiset tutkimukset rahoittaa Rauman kaupunki ja tutkimukset toteuttaa Muuritutkimus ky yhteistyössä Rauman Museon kanssa.

Lisätietoja :

Oona Jalonen, pääopas/Muuritutkimus ky, puh. 0400 510 809

sunnuntai 24. huhtikuuta 2016

Köyliön kirkon arkeologiset tutkimukset 2015
Köyliön kirkon korjaustöiden yhteydessä suoritettiin myös arkeologisia tutkimuksia.
 
 Köyliön kirkon (rakennettu 1752) kunnostustöiden yhteydessä lattian alla olleesta hiekasta paljastui arkkuja kesällä 2015. Muuritutkimus ky teki kirkossa koetutkimuksia hautausten lukumäärän ja ajoituksen selvittämiseksi. Koetutkimusten jälkeen kuusi todennäköisimmässä tuhoutumisvaarassa olevaa hautaa tutkittiin. Haudoista kolme oli aikuisia ja kolme lapsia.
 
Kirkon lattian alla olleissa suotuisan kuivissa olosuhteissa vainajien päällä olleet tekstiilit sekä hautauksiin liittyvät kasvijäänteet olivat osin säilyneet poikkeuksellisen hyvin. Osteologisen tutkimuksen lisäksi hautojen tekstiileistä ja kasvijäänteistä teetettiin analyysit.

Köyliön kirkon lattian alta löydetyt tekstiilit ovat hauraita, mutta Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen hyvin säilyneitä. Useimmat vaatteet ovat olleet vanhoja, käytöstä poistettuja, vaatteita. Vaatteissa on säilynyt yksityiskohtia, jotka kertovat tarkasta ompelutaidosta. Naisvainajilla oli päässään silkkimyssyt ja käsissään nahkaiset silkkilangalla koristellut käsineet. Jaloissaan kaikilla vainajilla on ollut neulotut polvisukat. Haudoista löytyi merkkejä myös arkun sisustamisesta ja koristelusta. Patja ja tyyny on peitetty valkoisilla kankailla, ja yhden lapsen arkun päältä poimittiin aniliininpunainen silkkiruusuke. Hauta-asujen tutkimus on tieteellisesti merkittävää, sillä niiden perusteella voidaan päätellä millaisia ajatuksia 1700-luvun lopun köyliöläisillä oli kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä.

Myös arkut ja luurangot itsessään olivat hyväkuntoisia, joskin tutkimuksia haittasi arkkujen sisällä kehittynyt home. Hautaukset on tehty todennäköisesti kirkkoon 1700-luvun jälkipuoliskolla, mahdollisesti 1800-luvun alussa.
 
Pois kaivettujen hautojen lisäksi tutkimuksissa havaittiin 8 muuta hautaa, jotka jätettiin paikolleen tarkemmin tutkimatta. Todellinen hautojen määrä kirkon lattian alla lienee moninkertainen.


arkeologinen työryhmä:

Muuritutkimus ky::
Maija Helamaa, Sanna Lipkin, Sanni Salomaa, Oona Jalonen, Anne-Mari Liira, Terttu Lempiäinen ja Kari Uotila

Rauman museo: Elzbieta Djupsjöbacka