torstai 4. syyskuuta 2014

Kauttuan tutkimusprojektia esittelevä artikkeli nyt luettavissa Osana omaa ympäristöä -julkaisussa"Rahalöydöistä rahoitushakemuksiin

Viimeisistä Eurassa järjestetyistä arkeologisista kaivauksista oli kuitenkin jo kulunut vuosia, kun Kauttuan vanhan kylän paikan tutkimukset aloitettiin.  Alkusysäys tutkimuksiin saatiin vuodenvaihteessa 2011–2012, kun metallinpaljastinharrastaja löysi kylän paikalta ja sen ympäristöstä pellolta suuren määrän eriaikaisia rahoja sekä rautakaudelle ajoittuvia esineitä.  Kauttuan kylä tiedettiin jo keskiajalla asutuiksi, mutta kylän syntyhistoriaa tai – aikaa ei tunnettu.  Luistarin rikkaan rautakautisen kalmiston sijainti vain noin 500 metrin etäisyydellä aiheutti epäilyjä kylän pitkäaikaisesta käytöstä: ehkä Kauttuan kylän juuret olisivatkin jo rautakaudella.  Lisäksi kymmenien kolikoiden löytyminen maaseutukylän ympäristöstä viittasi poikkeukselliseen vaurauteen ja pitkäaikaiseen asutukseen."
 

kirjoittaa Satakunnan Museon arkeologi Leena Koivisto artikkelissaan.
Lue koko teksti julkaisun sähköisestä versiosta Doria-palvelussa.