tiistai 15. huhtikuuta 2014

Yleisöseminaarissa koottiin yhteen tutkimushankkeen aikana saatuja tuloksia

Yleisöseminaari tarjosi arkeologiasta ja paikallishistoriasta kiinnostuneille runsaasti sellaisia tutkimustuloksia, joita ei ole julkisesti esitelty vielä muualla saman aikaisesti.
Esittelemme seminaarin antia blogissa kevään aikana.

Dosentti Terttu Lempiäinen on analysoinut sekä Kauttuan pellosta että Luistarintien alta kuoppaliesistä löytyneitä viljanjyviä ja muita kasvinjäänteitä. Uusien tutkimustulosten perusteella voidaan vahvistaa, että viljanviljely oli vakiintunut Satakuntaan jo pronssikaudella. Runsaimmin löytöjen joukossa oli ohranjyviä. Ohran yleisyyttä selittää sen ilmastollinen kestävyys. Esihistoriallisena aikana viljellyt lajikkeet eivät olleet satoisuudeltaan lähelläkään nykyaikaisia lajikkeitamme. Viljaa onkin luultavasti hyödynnetty muun ravinnon jatkeena ja esimerkiksi oluenpanossa.

Kuoppaliedet sinänsä eivät ole uusi löytö, niitä on Luistarista löytynyt jo aikaisemmin. Viime kesänä löytyneet liedet eroavat aiemmin tunnetuista siinä. että ne ovat säilyneet kokonaisina satoja vuosia vanhan tielinjan alla. Myös lieden kivenkoloihin varisseet jyvät ja rikkoutuneiden astioiden palaset olivat säilyneet hyvin.

Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen esitteli Turun Niuskalassa tehdyillä opetuskaivauksilla saatuja tuloksia. Niuskalassa löytyi aikoinaan saman kaltaisia jälkiä muinaispellosta kuin Kauttualla vuosina 2012 ja 2013, mutta sen aikaisen tutkimustiedon valossa jälkien arveltiin olevan jotain muuta kuin kyntöjälkiä. Niuskalan asuinpaikka on Kiukaisten kulttuurin ajalta, kivikaudelta.  Esinelöytöjen joukossa on myös kiviesine, joka voisi hyvin olla maanmuokkaukseen käytetyn työkalun kärki. Korkeakosi-Väisäsen mukaan Niuskalan löydöt ja muut tulokset kannattaisikin kataoa uudelleen läpi nykytiedon valossa. Useana vuonna tehtyjen opetuskaivausten ansiosta löytöjä ja dokumentoitua aineistoa on runsaasti.

Lue lisää Niuskalasta:
Asplund, Formisto & Illmes 2010: Kotirinne — A late Neolithic mixed farming site: Osteological and chemical investigations at the Kotirinne Dwelling site at Niuskala, Turku, SW Finland